Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Nowe Karty Pływackie

Nowe „plastikowe” Karty Pływackie i Specjalne Karty Pływackie są trwałe i spersonalizowane
(zdjęcie, nr PESEL i podpis właściciela karty). System ich wydawania – w przypadku zagubienia, zmiany nazwiska lub innych przyczyn – pozwala na uzyskanie duplikatu.

Dowiedz się więcej