Jak uzyskać nową Kartę Pływacką?

1) wypełnij wniosek komputerowo lub drukowanymi literami

2) dołącz do wniosku:
- zdjęcie (jak do dokumentów) o wymiarach 35 x 45 mm
- oryginał posiadanej Karty Pływackiej
- potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 20 zł tytułem „Karta Pływacka” oraz imię i nazwisko na rachunek bankowy

97 2490 0005 0000 4520 5009 6542 druk wpłaty

jeżeli jesteś niepełnoletni lub niepełnoletnia poproś opiekuna ustawowego (mama, tata) o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (rubryki są na wniosku)

3) wyślij wniosek i załączone elementy pocztą lub kurierem na adres: Biuro Zarządu Głównego WOPR, ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa

4) czekaj – w ciągu 30 dni możesz osobiście odebrać nową kartę pływacką lub wyślemy ją na podany adres.
Pobierz wniosek w formacie DOC
Pobierz wniosek w formacie PDF
Uchwała Zarządu Głównego ws. Kart Pływackich
Wróć na poprzednią stronę